V vsakdanjem življenju se srečujemo z mnogimi težavami,  katere v pretežni meri obvladujemo sami, kakšne pa so preveč obsežne in nam prinašajo prevelika in pretežka bremena. Če trajajo dalj časa in si sami ne znamo pomagati, je dobro, da si poiščemo psihoterapevtsko pomoč.

PSIHOTERAPIJA  v dobesednem prevodu pomeni zdravljenje duše in  je proces, ki pomaga pri razumevanju, prepoznavanju in spreminjanju miselnih, vedenjskih in čustvenih vzorcev, kateri so lahko vzrok našega nezadovoljstva, problemov in bolezni.  Sigmund Freud tudi pravi, da je psihoterapija zdravljenje s pogovorom.

Sodobna definicija psihoterapijo opredeljuje kot samostojno znanstveno-strokovno disciplino, ki se ukvarja z zdravljenjem duševnih težav oziroma motenj in pri tem uporablja psihološke metode. Zdravljenje izvaja ustrezno usposobljen in kvalificiran strokovnjak – psihoterapevt.

Cilj obravnave je odstraniti ali preoblikovati simptome, spremeniti moteče oblike doživljanja in vedênja ter podpreti osebno rast človeka kot bio-psiho-socialnega bitja, da bi dosegli spremembe, ki človeku omogočijo boljšo izrabo potencialov ter kakovostnejše odnose in življenje nasploh.