O MENI

 Katja Selčan

Univ. dipl. sociologinja, specializantka integrativne psihoterapije

Po končani gimnaziji sem nadaljevala s študijem sociologije na Fakulteti za družbene vede. Poleg družbenih vprašanj, me je vedno zanimal posameznik in njegova psiha. Verjetno sem tudi zato zaposlila v podjetju, kjer sem bila vsakodnevno v stiku z ljudmi . Sem se pa zaradi iskanja odgovorov kako lahko podrobneje spoznam človeško naravo in notranje delovanje odločila za dvoletni študij na Slovenskem inštitutu za psihoterapijo Sigmunda Freuda v Ljubljani (SFU), kjer sem pridobila diplomo iz propedevtike psihoterapije. V tem času sem pridobila znanja  iz psihodiagnostike, teorij osebnosti, psihofarmakologije, psihosomatike , psihiatrije…  Na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje IPSA v Ljubljani pa sem končala štiriletno specialno izobraževanje iz integrativne psihoterapije.

Sem članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA), ki deluje pod okriljem Slovenske krovne zveze za psihoterapijo ter IIPA (Mednarodna zveza za integrativno psihoterapijo). Pri svojem delu upoštevam etični kodeks SKZP  (Slovenske krovne zveze za psihoterapijo).

Od začetka šudija psihoterapije sem v sklopu dela na sebi opravila preko 100 ur osebne izkušnje, ki mi omogoča notranjo dozorelost za kakovostno in strokovno delo s klienti.

Leta 2012 sem opravljala prakso v organizaciji ŠENT (Slovensko združenje za duševno zdravje), kjer sem v obliki druženja, pogovorov in različnih delavnic spoznavala uporabnike dnevnega centra.

Aktivno opravljam prostovoljno delo svetovalke v Društvu SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja.

Za zagotavljanje kakovostnega terapevtskega dela pa obiskujem redne supervizije,  ki me opremljajo za delo z ljudmi in mi pomagajo pri razumevanju stisk in vprašanj, ki se pojavijo na življenjski poti oseb, ki prihajajo k meni po pomoč.

Dodatna izobraževanja

2020- Udeležba na mednarodni psihoterapevtski konferenci “Dinamika travme in poti njen integracije” (LJ, Inštitut Ipal)

2019- Delavnica Remembering The Body: Ours and our clients’ (J.H. Evans)

2019- Odvisnosti in travma Brainspotting metoda Crocodile set up (Dr. Roby Abeles)

2018- Trener delavnic Dobro sem (ZPMS Moste Polje)

2018-Udeležba na konferenci Evropske zveze za integrativno psihoterapijo v Pragi

2018- Usposabljanje Brainspotting 1.stopnja (M. Salvador)

2017- Delavnica Kreativnega dela z OH kartami (N. Pipes)

2017-Usposabljanje za svetovalno delo na SOS telefonu za ženske in otroke- žrtve nasilja (Društvo SOS telefon)

2016- Seminar za Delo s samomorilnimi ogroženimi (Socialna zbornica Slovenije)

2014-2017 – Štiriletno podiplomsko izobraževanje iz integrativne psihoterapije (IPSA)

2011-  Seminar O depresiji in samomoru (Socialna zbornica Slovenije)

2011-2013 -Propedevtika psihoterapije (SFU)