V Celju izvajam individualno psihoterapijo po principih integrativne relacijske psihoterapije. Pri svojem delu vključujem tehnike kognitivno vedenjske terapije, čuječnosti, delo z OH kartami, metodo Brainspotting.

Značilnost integrativne psihoterapije je, da nudi celovit pristop pri obravnavi človeka in upošteva individualnost vsakega posameznika.

Obravnava telesno, miselno, čustveno, vedenjsko, socialno in tudi duhovno dimenzijo človeka. Hkrati pa integrativna psihoterapija združuje znanja različnih psihoterapevtskih smeri in tako omogoča uporabo različnih pristopov in tehnik glede na človekove potrebe. Velik pomen za terapevtski proces in izid ima odnos med klientom terapevtom. V varnem terapevtskem okolju brez obsojanja, lahko raziskujemo naše misli, čustva, vedenje in občutke. Ozavestimo negativne ali nekoristne ponavljajoče vzorce v našem življenju ter ustvarimo nove. Odkrijemo notranje vire moči in jih začnemo uporabljati v vsakdanjem življenju.

Srečanja ponavadi  potekajo enkrat tedensko in trajajo 60 minut. Na uvodnem razgovoru  se s klientom pogovorim o vzrokih in pričakovanjih in nadaljnje sodelovanje potrdim  z delovnim dogovorom. Ob prvem pogovoru lahko dobite širšo sliko vaših težav, zaradi česar se lažje odločite za vstop v kratkotrajno terapijo. Mnogi se najprej odločijo za krajši proces in se na podlagi izkušnje in pridobljenega uvida kasneje odločijo za dolgotrajnejšo psihoterapijo.

Storitve so samoplačniške,

  • cena uvodnega srečanja  je 20 eur
  • cena ure individualne psihoterapije je 50 eur.