INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA

Individualna psihoterapija je namenjena vsem, ki si želijo izboljšati kvaliteto življenja. Poteka v varnem in zaupnem odnosu med psihoterapevtom in klientom, ki klientu omogoča, da se sproščeno pogovori in podeli svoje doživljanje s psihoterapevtom. 

Klient v psihoterapevtskem procesu spoznava kdo je, kako se počuti, katera čustva kaže svetu in katera ne, prepoznava katere so njegove temeljne potrebe in kakšna je njegova odgovornost do tega, kako doživlja sebe in druge. 

Prednost  individualne psihoterapije je, da se lahko psihoterapevt popolnoma posveti  enemu klientu zaradi česar se hitreje vzpostavi varen in zaupen odnos, kot v  primeru skupinske psihoterapije.  S psihoterapevtom raziskujeta klientov notranji svet in spreminjata njegov odnos do samega sebe, posledično pa se spreminjajo tudi odnosi z drugimi.

Številne raziskave o učinkovitosti psihoterapije v zadnjih letih so pokazale, da sta varen psihoterapevtski odnos, vzajemno prepoznavanje in uravnavanje občutij ter delovna zaveza, ki jo med sabo vzpostavita klient in psihoterapevt, gonilni sili terapevtske spremembe. Ravno kvaliteta in globina tega odnosa ter proces zaupanja, ki ga terapevt in klient medsebojno vzpostavljata, sta ključna za učinkovitost psihoterapije, ne glede na izbran psihoterapevtski pristop ali problem, s katerim se klient sooča.